Diecezja rzeszowska
Dekanat biecki
Kontakt
Księga gości
  Strona główna : : Parafia : : Fundacja : : Kolegiata : : Adresy : : Dobroczyńcy : : Zdjęcia : : Linki
  Duszpasterstwo : : Ministranci : : Róże : : Chór "Pogórze Bieckie"
Chór "Pogórze Bieckie" rozpoczął działalność jako zespół szkolny w 1999r. Pod patronatem ks. proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Bożego Ciała w Bieczu funkcjonuje od lutego 2003.
Założycielką i instruktorem zespołu jest miejscowa działaczka kultury p. Beata Bochnia. "Pogórze Bieckie" wykonuje regionalne pieśni pogórzańskie w brzmieniu tradycyjnym (układ jednogłosowy, gwara) oraz w opracowaniu artystycznym p. Bochni w układzie 3 i 4 głosowym a cappella lub z towarzyszeniem kapeli ludowej SABASOWKA.
Powstała również z inicjatywy p. Bochni kapela ma w swoim repertuarze melodie i śpiewki pogórzańskie, wykonywane w tradycyjnym, charakterystycznym dla regionu składzie instrumentów ( I skrzypce, sekund, klarnet, bas). Ponadto chór wykonuje pieśni kościelne (w tym z repertuaru klasycznego) oraz patriotyczne. Zespół podejmował również inne formy działalności artystycznej, jak widowiska obrzędowe, jasełka. Występujący na koncertach folklorystycznych soliści corocznie zajmuj ą czołowe miejsca, śpiewając dawne pieśni z charakterystyczną manierą wykonawczą i gwarą.Oto najważniejsze osiągnięcia zespołu:
  2000
 • II miejsce kapeli SABASOWKA w VI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie
 • II miejsce "Pogórza Bieckiego" w Małopolskim Konkursie "Rozśpiewanych Szkół" w Szczyrzycu
 • II miejsce na XIX Konkursie Wojewódzkim "Druzbacka" w Podegrodziu w kategorii mistrz - uczeń
  2001
 • II miejsce na XXVI Przepatrzowinach Regionalnych Teatrów Małopolski w Czarnym Dunajcu
 • II miejsce w Małopolskim Konkursie "Rozśpiewanych Szkół" w Szczyrzycu
 • III miejsce dla grupy śpiewaczej oraz II i III miejsca solistów na
 • XXXV Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej
  wyjazd z koncertem do Kałusza (Ukraina)
  2002
 • II miejsce dla kapeli SABASOWKA na XXI Konkursie Wojewódzkim "Druzbacka" w Podegrodziu oraz II i III miejsce solistów
 • wyjazd z koncertami na Słowację do miejscowości Giraltowce (maj) i Harichowce (sierpień)
  2003
 • kwalifikacja solistki na XXXVII Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
 • III miejsce dla zespołu śpiewaczego oraz III miejsce ex aequo dla solistek w XXXVII "Sabałowych Bajaniach" w Bukowinie Tatrzańskiej.

Zespół wraz z kapelą występował także na uroczystościach kościelnych, licznych imprezach środowiskowych, charytatywnych. Od lutego br. " Pogórze Bieckie" działa na bazie chóru parafialnego, prowadzonego przez p. Beatę Bochnię. Członkami zespołu są dzieci, młodzież i dorośli w wieku od 10 do 65 lat. Najnowszy program został wzbogacony o układy taneczne. Czynnikiem integrującym 3 pokolenia jest zamiłowanie do śpiewu, tańca oraz chęć kontynuacji bogatych i wciąż jeszcze żywych tradycji muzycznych oraz kulturalnych miasta Biecza i regionu. Zespół korzysta z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieczu, który sfinansował buty i stroje dla kapeli oraz każdorazowo pokrywa koszty przejazdów na konkursy i koncerty.

 


Opiekunem duchowym zespołu jest ks. mgr Krzysztof Szopa

   
: : Anno Domini 2003 : :