Diecezja rzeszowska
Dekanat biecki
Kontakt
Księga gości
  Strona główna : : Parafia : : Fundacja : : Kolegiata : : Adresy : : Dobroczyńcy : : Zdjęcia : : Linki
 
 Św. Jadwiga Królowa : : Historia Szpitala : : Apel o pomoc : : Prace konserwatorskie : : Sesja naukowa : : Sodalicja Św.Jadwigi : : Kapituła

     


Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

   W dniu 15 sierpnia Kościół świętuje zakończenie życia Maryi uwieńczonego niebem. Matka Boża jako pierwsza z ludzi, uczestniczy już w pełni zbawienia, przygotowanego dla nas wszystkich. Wniebowzięcie wskazuje ludzkości powołanie i drogę do chwały w niebie. Już w V wieku obchodzono Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny w Palestynie i w Syrii. Jest to najstarsze święto maryjne. W połowie VII stulecia Zaśnięcie obchodzono także w Rzymie, a w VIII wieku święto to zostało upowszechnione.

    Dogmat o Wniebowzięciu ogłoszony został przez papieża Piusa XII w dniu 1 listopada 1950 roku bullą Munificentissimus Deus. Wśród próśb o ogłoszenie dogmatu był także list polskich biskupów z 1936 roku. Papież, ogłaszając dogmat, zamknął długi okres wyjaśniania i dojrzewania prawdy o ostatecznym uwielbieniu Matki Odkupiciela. Prawdą objawioną jest, że: Niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica Maryja po zakończeniu biegu życia ziemskiego została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały.

Od IX wieku w uroczystość Wniebowzięcia poświęca się zioła, kwiaty, kłosy zbóż i owoce. Kapłan, błogosławiąc zioła, prosi Boga:
"Zachowaj je od zniszczenia, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia."

    W naszej parafii tradycyjnie święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny połączone było z dziękczynieniem za tegoroczne plony. Parafianie ze Strzeszyna i Korczyny wykonali wspaniałe wieńce dożynkowe, wiązanki kwiatów, zbóż, chleby, kosze z owocami, które ofiarowano Bogu i Jego Matce w czasie uroczystej sumy. Uroczystość Wniebowzięcia i święto dziękczynienia za plony uświetniały dwie orkiestry, chór parafialny, służba liturgiczna, młodzież, dzieci i dorośli w strojach ludowych, banderia konna, powozy, licznie zgromadzeni wierni. Wieńce dożynkowe wyrażały to czym żyje nasza parafia, pracowitość, cierpliwość, wiara w Bożą Opatrzność i oddanie Matce Najświętszej.

 


: : Anno Domini 2003 : :