Diecezja rzeszowska
Dekanat biecki
Kontakt
Księga gości
  Strona główna : : Parafia : : Fundacja : : Kolegiata : : Adresy : : Dobroczyńcy : : Zdjęcia : : Linki
 
 Św. Jadwiga Królowa : : Historia Szpitala : : Apel o pomoc : : Prace konserwatorskie : : Sesja naukowa : : Sodalicja Św.Jadwigi : : Kapituła

     

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

  15 sierpnia Kościół Katolicki obchodzi jedną z trzech największych uroczystości maryjnych - Wniebowzięcie NMP. Świętowana już od V w. tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą została 1 listopada 1950 r. ogłoszona przez papieża Piusa XII jako dogmat wiary.
  W Polsce i wielu krajach europejskich dzień ten jest często nazywany świętem Matki Bożej Zielnej. W kościołach święci się zioła, kwiaty oraz dożynkowe snopy. W sanktuariach maryjnych gromadzą się ogromne rzesze pielgrzymów. Na Jasną Górę przybywa ich corocznie kilkaset tysięcy.
  Wśród teologów nie było przez wieki zgodności, czy Maryja została wzięta do nieba za życia czy po śmierci. Dlatego też często używano sformułowania "zaśnięcie". W Kościele Wschodnim do dziś święto to jest nazywane Zaśnięciem albo Odpocznieniem, podczas gdy na Zachodzie mówi się o Przejściu albo Wniebowzięciu.
  Pius XII ogłaszając dogmat, nie rozstrzygnął sporu, używając sformułowania "po zakończeniu ziemskiego życia". Jan Paweł II, podczas katechezy 25 czerwca 1997 r., postawił pytanie: "czy jest możliwe, aby Maryja z Nazaretu doświadczyła w swym ciele dramatu śmierci?". I odpowiedział, że tak. Choć śmierć według Biblii jest karą za grzech, a Maryja została zachowana od grzechu, to jednak "z chwilą, gdy Chrystusa umarł, byłoby trudno przyjąć coś przeciwnego w odniesieniu do Jego Matki".
  Według tradycji zaśnięcie NMP mogło nastąpić ok. 45 r. na Górze Syjon, gdzie od IV w. istnieje bazylika (kilkakrotnie burzona i odbudowywana) utożsamiana z Wieczernikiem i miejscem zaśnięcia. Według innych źródeł św. Jan Apostoł miał zabrać Maryję ze sobą do Efezu i tam miała Ona zakończyć ziemskie życie.
  Jedną z biblijnych podstaw uznawania święta wywyższenia Maryi jest wspomniana w Apokalipsie Niewiasta z wieńcem z 12 gwiazd. W teologii systematycznej prawda o Wniebowzięciu Maryi jest konsekwencją dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, który został ogłoszony w 1854 r. Zbliżająca się podróż Jana Pawła II do Lourdes ma upamiętnić 150. rocznicę ogłoszenia tego dogmatu przez Piusa IX.
  Dzień 15 sierpnia jest także rocznicą "Cudu nad Wisłą", czyli zwycięstwa wojska polskiego nad sowieckimi żołnierzami w 1920 r. i ocalenia Europy od zalewu bolszewizmu. Czciciele Maryi w Polsce przypisują je szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej. W tym dniu Wojsko Polskie obchodzi swoje święto.
  W Bieckiej Kolegiacie dzień Wniebowzięcia NMP upływał pod znakiem dziękczynienia za tegoroczne plony. W czasie uroczystej sumy o godz. 1130 celebrowanej przez bieckiego rodaka ks. dra Jana Wolaka - dziekana dekanatu Strzyżowskiego, ks. dra Władysława Kreta - proboszcza Bieckiej Fary i ks. Krzysztofa Szopę poświęcone zostały dożynkowe wieńce. Przygotowali je wdzięczni Panu Bogu za plony i błogosławieństwo w pracy rolnicy z Korczyny i Strzeszyna, miejscowości należących do parafii Bożego Ciała w Bieczu, w których w sposób szczególny pielęgnowane są piękne tradycje religijne i narodowe.


 
: : Anno Domini 2003 : :